Kadra kierownicza szkoły

Dyrektor szkoły

Halina Matuszewska

przyjmuje interesantów w środy, w godz.16.00-18.00

 

Wicedyrektor

Dorota Baj-Olszewska

 

Wicedyrektor

Bożenna Nerć

 

Wicedyrektor

Agnieszka Stachurska

 

Kierownik szkolenia praktycznego

Katarzyna Kowalczyk

 

Kierownik administracyjno-gospodarczy

Wiktoria Połok

 

Sekretarz szkoły

Izabela Kupińska