Ważne informacje dla maturzystów maj 2018

 

 

 

Uwaga ważne dla maturzystów

Maj 2018

 

  • Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin maturalny w części pisemnej i ustnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Rejestracja 30 minut przed egzaminem. 
  • Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

  • Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych zgodnie z wykazem Dyrektora CKE – piszemy tylko długopisem/ piórem z czarnym tuszem.

 

  • Harmonogram najważniejszych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym:

     4.V.2018   język polski         godz. 9.00

     7.V.2018   matematyka        godz. 9.00

     8.V.2018   język angielski    godz. 9.00 

 

  • Egzaminy ustne odbędą się w terminie od 7.V.2018 do 25.V.2018  – harmonogram dostępny w sekretariacie szkoły.       

 

  • Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego – 3.VII.2018

 

  • Egzaminy poprawkowe ( zdający przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, żaden egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu) –  21 -  22 sierpnia 2018.

Więcej info na stronie www.cke.edu.pl,  www.oke.waw.pl , na stronie www.ckziu1.edu.pl lub w sekretariacie szkoły.                                                                                                                                                                                       

                                                                                                

                                                                                      Życzymy powodzenia