Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego ma zdający wg nowej formuły, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)w 2016 roku, natomiast ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe i przystąpił do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego w latach 2015-2016.

Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego ma zdający wg starej formuły, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)w 2016 roku, natomiast ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe w latach 2013 – 2016.

 

Część pisemna odbędzie się 23 sierpnia 2016r. (wtorek) o godz. 9.00

Część ustna odbędzie się 24 sierpnia 2016r.(środa) o godz. 9.00

 

UWAGA:

Zdający składają dyrektorowi szkoły oświadczenie (odpowiednio zał. 7a_N lub 7b_S) dotyczące egzaminu poprawkowego w terminie do 8 lipca 2016r.

 

Na egzamin maturalny w terminie poprawkowym należy być 30 min przed rozpoczęciem egzaminu.

Egzamin z kwalifikacji

Wewnętrzny harmonogram egzaminu z kwalifikacji

Sesja I ( styczeń – luty 2017)

L.p. Data egzaminu Forma (model) egzaminu Oznaczenie kwalifikacji
1 12.01.2017 pisemny B.30
2 12.01.2017 pisemny A.19
3 12.01.2017 pisemny B.33
4 12.01.2017 pisemny R.22
5 12.01.2017 pisemny R.21
6 12.01.2017 pisemny B.18
7 25.01.2017

praktyczny

dokumentacja z wykorz. komputera

B.30
8 28.01.2017

praktyczny - wykonanie

A.19
9

28.01.2017

w CKP – Mińska 1/5

praktyczny - wykonanie

B.18
10

29.01.2017

w CKP – Mińska 1/5

praktyczny - wykonanie

B.18
11 09.01.2017

praktyczny - dokumentacja

B.33
12 09.01.2017

praktyczny - dokumentacja

R.22