Klasy w Technikum Budowlanym nr 5

W roku szkolnym 2017/2018 Technikum Budowlane  nr 5 przyjmuje uczniów do oddziałów klasy pierwszej w następujących zawodach:

TECHNIK BUDOWNICTWA (więcej o zawodzie)

.  Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)
 • max(geografia, plastyka)

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (więcej o zawodzie)

    Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • max (biologia, informatyka)
 • max(geografia, plastyka)

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (więcej o zawodzie)

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)
 • max(geografia, plastyka)

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

 18 punktów  – stopień celujący,

 14 punktów  – stopień bardzo dobry,

 10 punktów  – stopień dobry,

 6 punktów    – stopień dostateczny,

 2 punkty       – stopień dopuszczający,