PODNOSIMY KOMPETENCJE

IMG 1649   14 lipca 2019 r. grupa 6 nauczycieli z CKZiU nr 1 wyjechała do Sofii na kurs metodyczny „Poprawa jakości metod pracy z młodzieżą”. Realizacja projektu pt Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu w ramach programu PO WER „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej w edukacji dla dorosłych” możliwa było dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu oraz współpracy z partnerem edukacyjnym ETN Bulgaria Gateway.

   40-godzinne szkolenie – wykłady, dyskusje, warsztaty, treningi – pozwoliło poznać innowacyjne metody nauczania i interakcji z młodzieżą, nowe sposoby motywowania słuchaczy i zapewnienia profesjonalnej orientacji przez identyfikowanie „naturalnych talentów” słuchaczy.

   Oprócz podnoszenia kompetencji nauczyciele poznali bułgarską kulturę, historię, przyrodę, zwiedzili Sofię i obejrzeli wiele ciekawych zabytków.

   Cel kursu został osiągnięty, nabyte przez nauczycieli nowe kompetencje wpłyną na podniesienie jakości pracy z młodzieżą i dorosłymi w szkołach dla dorosłych.