info 1kl

Szkolenia nauczycieli i uczniów w Portugalii i Hiszpanii

IMG 20190110 152431W okresie ferii zimowych nauczyciele i uczniowie TB nr 5 oraz Szkoły Branżowej będą szkolili się na południu Europy w ramach projektu Erasmus+ KA1 Edukacja Zawodowa.

Nauczyciele architektury krajobrazu i energii odnawialnych Jaonna Buniewicz, Katarzyna Kowalczyk  oraz Jakub Niewczas i Karol Falkiewicz będą brali udział w szkoleniu Job Shadowing w firmach w Braga w  Portugalii.

(27.01.2019-02.02.2019).

Przed wyjazdem nauczyciele zawodowcy przygotowali się językowo i ukończyli 45-godziiny kurs języka angielskiego zawodowego oraz 5 -godzinny kurs  języka portugalskiego.

Uczniowie również pracowicie i atrakcyjnie spędzą kolejne 4 tygodnie, a mianowicie 13 osób z klas 2 KT,3 AT,3 KT i 2 MS wyjeżdża na praktyki do firm budowlano-architektonicznych w Malaga w Hiszpanii (pobyt  27.01.2019-23.02.2019).

Dziewczęta i chłopcy  bardzo intensywnie przygotowywali  się do wyjazdu i ukończyli kurs języka angielskiego - 45 godzin, kurs języka hiszpańskiego - 5 godzin, odbyli zajęcia przygotowujące z  pedagogiem-10 godzin, kurs BHP, kurs  językowy na platformie OLS.

Opiekunami uczniów w Malaga będą  pedagodzy  angliści Urszula Poniatowska i Marek Kozub.

 Przygotowaniem tych  ciekawych ale bardzo wymagających organizacyjnie wyjazdów zajmuje się zespół projektowy  złożony z nauczycieli :   Urszula Poniatowska, Justyna Majczak i Marek Kozub.