info 1kl

Nauczyciele szkół dla dorosłych na seminarium w Hameenlinna w Finlandii.

20181120 092631  W dniach 20-21.11.2018 dwie nauczycielki ze szkół dla dorosłych, p. Urszula Poniatowska i p. Agnieszka Duszyńska Rożnowicz, uczestniczyły w seminarium szkoleniowym

  1. Effective Mentoring Finland Model,”Avoid the Dropouts”

(Efektywny mentoring model fiński, unikanie wypadania z systemy edukacji) i pozyskały nową wiedzę oraz kompetencje na temat efektywności edukacji dorosłych w Finlandii.

   Seminarium prowadzili nauczyciele akademiccy z uniwersytetu HAMK w Hameenlinna , nauczyciele specjaliści z centrum doradztwa zawodowego  ONE-STOP-SHOP  Ohjaamo z Helsinek, nauczyciele specjaliści z centrum młodzieżowego ARX w Hameenlinna, dyrektor ds rozwoju Consortium TAVASTA – szkoły zawodowej i dla dorosłych w Hamennlinna.

   Nauczycielki poznały fiński system edukacji i holistyczny model wsparcia słuchaczy i uczniów z problemami o różnym podłożu edukacyjno –społecznym, m.in. wsparcia udzielonego nowo przybyłym do Finlandii imigrantom.

   Nauczycielki zgromadziły liczne opracowania i materiały, które zostaną wykorzystane do tworzenia innowacji pedagogicznych i unowocześnienia naszej placówki.

   Materiały są dostępne na stronie CKZiU nr 1 w Warszawie pod zakładką POWER 2018-2019.

   Seminarium było jedną z  mobilności w ramach projektu POWER 2018-2019 Edukacja dorosłych, realizowanego przez naszą placówkę.