info 1kl

Uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej z okazji setnej rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego.

567897 1   Koncerty w Filharmonii Narodowej dedykowane Polakom zasłużonym dla sprawy wolności i niepodległości Polski stały się już tradycją. Ten ostatni był szczególnie ważny - zorganizowano z okazji setnej rocznicy powrotu Polski na mapę świata. Jak zwykle zaproszona została duża grupa gości honorowych, wśród których znaleźli się kombatanci, byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz więzień politycznych z lat PRL.

   W tym roku na widowni znalazła się znów grupa pracowników CKZiU nr 1, które w ostatnich miesiącach aktywnie organizowało różne formy obchodów  rocznicy 11 Listopada na terenie naszej placówki i poza nią. Byli to: Pani Dyrektor Halina Matuszewska oraz nauczyciele: Marzanna Bodych, Marzena Bralska, Anna Kardaszewicz, Alicja Skutnik i Piotr Serwański.

   Głównym organizatorem koncertu był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz m.in. Filharmonia Narodowa, Fundacja Cultura Memoriae, IPN oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncert zorganizowano pod patronatem Prezydenta RP.

   Uroczystość rozpoczęły: odśpiewanie Hymnu RP i minuta ciszy poświęcona pamięci wszystkich zasłużonych.  Następnie zebrani wysłuchali pięknych i głębokich słów podziękowania dla weteranów i działaczy opozycji antykomunistycznej, które wygłosił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. On też odznaczył medalem "Pro Patria" trzy osoby, m.in. Panią Zofię Gordon ps. "Iskra", sanitariuszkę  Powstania Warszawskiego. 

   Drugą częścią uroczystości był wspaniały koncert, w którym wykonane zostały utwory Ignacego Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości. W pierwszej części były to kompozycje na dwa fortepiany i wibrafon, a w drugiej koncert fortepianowy z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej. Widownia nagrodziła muzyków ogromnymi brawami a po zakończeniu występu znalazł się jeszcze czas na spotkania i rozmowy przy eleganckim poczęstunku dla wszystkich obecnych.