Informacja o akcji Sprzątania Świata 2018

beznazwy
  W sobotę 22 września 2018 roku młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wzięła udział w sprzątaniu licznych boisk i segregacji odpadów, uczestnicząc w ten sposób w ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.

  O godzinie 9-tej odbyła się krótka pogadanka uświadamiająca ważność i cel segregacji śmieci oraz czas rozkładu niektórych z nich. Rozmawiano także o różnych sposobach utylizacji odpadów w zależności od ich rodzaju. Mówiono też o duroplastach, termoplastach i biomasie.

  Następnie , pozytywnie zmotywowani uczestnicy akcji, zaopatrzyli  się w odpowiedni sprzęt i podzielili się na trzyosobowe lub czteroosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał określone zadanie i wskazówki dotyczące BHP. Jedni zbierali  puszki metalowe, opakowania z różnych tworzyw sztucznych , papier, inni  butelki szklane, jeszcze inni zamiatali, grabili liście i gałązki, które pakowali do worków. Byli również Tacy , którzy w trakcie wspólnych działań zachwycali się naturą.

  Sprzątającym nie sprzyjała pogoda ale dzięki zacięciu i aktywnej postawie uczniów udało się sprawnie sprzątnąć teren Szkoły. Młodzież zakończyła akcję ok. godziny 11.30 z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska.

  Ze względu na swój charakter impreza miała znaczenie symboliczne, bez wątpienia  pozwoliła jednak obudzić refleksję nad stanem naturalnego środowiska oraz  przysłużyła się rozwijaniu odpowiedzialności za jego kondycję. Hasło ogólnopolskiej akcji: akcja – segregacja, okazało się hasłem trafionym w dziesiątkę, bo uzasadnionym i realnym nawet w małej skali.

  Nauczyciele biologii, chemii, fizyki dziękują wszystkim za zaangażowanie i zapraszają do udziału w kolejnych przedsięwzięciach proekologicznych.