MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA "POWSTANIE WARSZAWSKIE NA WOLI"

4 osoby  26 września CKZiU nr 1 zorganizowało grę miejską dla warszawskich klas podstawowych i gimnazjalnych. Tematem gry był przebieg Powstania Warszawskiego na Woli.

    Zgłoszone zespoły zjawiły się z opiekunami na godz. 10.00 w sali, którąwcześniej pomagali przygotować i udekorować nasi słuchacze z SP nr 390:

Mateusz Kaleta i Sebastian Miciukiewicz.

    Po dokładnym wyjaśnieniu zasad gry młodzież miała ok. 20 minut na ustalenie wybranej trasy z zestawu liczącego 15 zaszyfrowanych miejsc. Następnie zespoły wyruszyły na Wolę. W czasie ustalania odpowiedzi na pytania pomocne były wszelkie źródła wiedzy, tj. notatki, książki, telefon, internet a także towarzyszący zespołom nauczyciele. Warunkiem zaliczenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania było dotarcie do minimum pięciu miejsc i udokumentowanie tego faktu przesłaniem fotografii uczniów na tle odnalezionego obiektu. Każdy obiekt i każda odpowiedź miały osobną punktację. Niespodzianką dla walczących o prymat było polecenie  odśpiewania w pobliżu miejsca, gdzie powstańcy zdobyli zakłady Michlerafragmentu powstańczej piosenki pt. "Pałacyk Michla". Z tego zadania wszyscy wywiązali sie znakomicie!

    Uczestnicy gry wędrowali po naszej dzielnicy do końca przeznaczonego na konkurs czasu. Budzi szacunek ich zaangażowanie, wiedza i kultura a także znakomita praca zespołowa i kontakt ze swoimi opiekunami. 

    O godz. 13.30 jury (kol. Edyta Gocał, kol. Anna Kardaszewicz, kol. Piotr Serwański) zakończyło przyjmowanie fotografii oraz odpowiedzi i zaczęło podliczanie punktów. Dwa najlepsze zespoły uzyskały niemal równą, świetną punktację. Były to: SP nr 63 im. Zawiszy Czarnego z ul. Płockiej (I lokata) i SP nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Grenady (lokata II). Na miejscu trzecim uplasowała się SP nr 234 im. Juliana Tuwima z ul. Esperanto. Nasz dwuosobowy zespół znalazł się, niestety, poza podium ale naszym słuchaczom  należy się uznanie za  aktywny udział, chęć walki i zdobycie ponad 40 punktów. 

Gratulujemy wszystkim!

    Na uroczyste zakończenie obchodów 74 rocznicy Powstania Warszawskiego serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów. Apel planujemy w dniu 11 października a dokładne informacje podamy w najbliższych dniach.

  Przypominamy też, że uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych mogą wziąć udział w naszych pozostałych konkursach: fotograficznym, recytatorskim i literacko-historycznym. Ich regulaminy umieszczone są na stronie CKZiU.

Gorąco zachęcamy!