bannn dzien otwarty 19

WOLSKIE PODCHODY NIEPODLEGŁOŚCIOWE" TRZECIE SPOTKANIE

21 czerwca 2018 r. odbyły siękolejne warsztaty projektu ZSSiL nr 2 zatytułowane "Wolskie Podchody Niepodległościowe". Ich pierwszą częś­cią była wizyta zgłoszonych zespołów w Muzeum Powstania Warszaw­skiego. Przewodniczka przygotowała lekcję muzealną i prezentowała mi ej ca pod kątemtematu projektu. W spotkaniu wzięła udział grupa uczniów i słu­chaczy z kilku wolskich szkół ponadgimnazjalnych. CKZiU reprezentowały dwa zespoły: CXXVIIILO dla Dorosłych pod opieką p. Anna Kardaszewicz (słuchacze: Stanisław Bobiński i Krzysztof Kania) oraz TB nr 5 pod opieką p. Doroty Czarniak. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach i z zainteresowaniem oglądała eksponaty. Dość nieoczekiwane i ciekawe stały się wspomnienia obecnego w Muzeum mieszkańca Koła, który dał się namówić do wspomnień o pierwszych dniach wojny na Woli.

 

Po zakończeniu wizyty w Muzeum część uczniów i słuchaczy pojechała z opiekunami na Cmentarz Powstańców Warszawy. Tam na grupę czekała Pani Wanda Traczyk - Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i aktywna działaczka na rzecz prawidłowej modernizacji tego ważnego dla Warszawy Cmentarza.

Uczestnicy projektu mieli już wcześniej okazję do spotkania z Panią Wandą w ZSSiL nr 2. Teraz, mimo ogromnego upału, naszej grupie zostały zaprezen­towane przez naszego Gościa te miejsca, pomniki i kwatery, które Pani Wan­da w sposób szczególny poleca pamięci i opiece młodzieży. Obecni z uwagą wysłuchali dramatycznych relacji i w wielu miejscach zapalili białe i czerwone światła a także uporządkowali otoczenie Pomnika Matki.

 

Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego i spotkanie z Panią Wandą Traczyk - Stawską stało się dla naszych podopiecznych nie tylko przygoto­waniem do kolejnych etapów projektu. To była jedyna w swoim rodzaju lekcja żywej historii. Lekcja bezcenna. Dziękujemy ZSSiL nr 2 za możliwość uczestniczenia w niej.