bannn power

Projekt aktywnego uczestnictwa w kulturze w CKZiU Nr 1 w Warszawie

Słuchacze CXXVIII LO dla Dorosłych oraz 159 gimnazjum dla Dorosłych czytają Sienkiewicza

Cel projektu: popularyzacja czytelnictwa i podniesienie jego poziomu w szkole, zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, wspieranie zainteresowań czytelniczych młodzieży gimnazjalnej, pogłębianie ciekawości i wrażliwości czytelniczej, doskonalenie umiejętności językowych i interpretacyjnych, odkrywanie wartości literatury, propagowanie dbałości o kulturę słowa, zachęcanie do rozmawiania o literaturze.

W dniu 15 grudnia 2016 roku nasi słuchacze, dyrektor szkoły oraz nauczyciele uczestniczyli w maratonie czytania dzieł Sienkiewicza. Badania dotyczące czytelnictwa dowodzą, że młodzi ludzie wykazują małe zainteresowanie książkami. Aby ich zachęcić do czytania, należy inicjować aktywność słuchaczy i realizować ich pomysły. Dlatego wspólnie zorganizowaliśmy w sali konferencyjnej spotkanie poświęcone twórczości naszego noblisty. Zaangażowaliśmy  słuchaczy, dyrektora, nauczycieli , aby pokazać, że takie wspólne czytanie może być dobrą zabawą. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat młodego człowieka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie młodego pokolenia  na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.

ZACZYNAMY SESJĘ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH!

Wewnętrzny harmonogram egzaminu z kwalifikacji

Sesja I ( styczeń – luty 2017)

Data egzaminu Godzina Forma (model) egzaminu Oznaczenie kwalifikacji
09.01.2017 13.00

praktyczny

d

B.33
09.01.2017 13.00

praktyczny

d

R.22
12.01.2017 10.00 pisemny R.21
12.01.2017 10.00 pisemny B.18
12.01.2017 12.00 pisemny A.19
12.01.2017 12.00 pisemny B.33
12.01.2017 12.00 pisemny R.22
12.01.2017 14.00 pisemny B.30
25.01.2017

9.00

norma

praktyczny

dk

B.30
25.01.2017

15.00

zuzia

praktyczny

dk

B.30
28.01.2017 9.00

praktyczny

w

A.19
28.01.2017 15.00

praktyczny

w

A.19

28.01.2017

w CKP – Mińska 1/5

15.00

praktyczny

w

B.18

29.01.2017

w CKP – Mińska 1/5

9.00

praktyczny

w

B.18

29.01.2017

w CKP – Mińska 1/5

15.00

praktyczny

w

B.18

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W STAŻU ZAGRANICZNYM W 2017r.

Drodzy Uczniowie oraz wszyscy zainteresowani udziałem w stażach zagranicznych w 2017 r.!

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Staże zagraniczne" oraz na szkolnej tablicy projektowej i u koordynatora projektu w pok. nr 8 dostępna jest już pełna lista zakwalifikowanych do wyjazdu do Lipska w lipcu 2017r.

Wszystkim, którzy zostali zakwalifikowani gratulujemy!